News

Ưu điểm của cacbua silic trong nhà máy thép

Ưu điểm của cacbua silic trong nhà máy thép hàm lượng thấp Nhôm, nitơ và hydro là những nguyên tố dư thừa có thể gây ra các khuyết tật như lỗ rỗng hoặc tạp chất trong thép. Các mức silicon cacbua tăng dần này thấp hơn một cách tự nhiên so với các nguồn silicon

Read More »
Scroll to Top