News

Ứng dụng của cacbua silic trong năng lượng mới

Ứng dụng của cacbua silic trong năng lượng mới Là vật liệu cơ bản của điốt để phát điện mặt trời, các chỉ số kỹ thuật khác nhau của điốt cacbua silic vượt trội hơn so với công nghệ diode lưỡng cực thông thường. Điốt SiC chuyển đổi rất nhanh giữa các trạng thái bật

Read More »
Scroll to Top