News

Ứng dụng của Silicon Carbide trong hàng không

Ứng dụng của Silicon Carbide trong hàng không Cacbua silic được làm từ sợi cacbua silic. Sợi cacbua silic chủ yếu được sử dụng làm vật liệu chịu nhiệt độ cao và vật liệu gia cố. Vật liệu chịu nhiệt độ cao bao gồm vật liệu che chắn nhiệt, băng tải chịu nhiệt độ cao,

Read More »
Scroll to Top