vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen

vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen

/MT

vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen

Silicon cacbua đen SiC C48 F180 - vật liệu nổ

Chỉ số hóa lý macrogrit silic cacbua đen

Thành phần hóa học                         Chỉ số vật lý
SiC 98-99% Độ cứng:  Mohs9.15 (phút)
 Fe2O3 ≤0,15%  Màu sắc  màu đen
FC ≤0,20%  Trọng lượng riêng  3,90g / cm3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top