Cacbua silicon màu đen cho hợp chất phủ sạn 80 # và 120 # trên mỗi thùng.

Cacbua silicon đen

/MT

Cacbua silicon màu đen cho hợp chất phủ sạn 80 # và 120 # trên mỗi thùng.

Silicon cacbua đen mài mòn 80 Grit

Silicon cacbua đen Chỉ số hóa lý mài mòn

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO2 PHÁP LUẬT
≥98,5% ≤0,15 ≤0,30 ≤0,40 ≤0,70 <0,09

Chỉ số vật lý mài mòn silic cacbua đen

Trọng lượng riêng     3,95 g / cm3
Độ cứng Mohs         9,15
Nhiệt độ dịch vụ tối đa            1900 ℃
Độ nóng chảy            2250 ℃

Silicon cacbua đen Chỉ số vật lý mài mòn

Silicon cacbua đen mài mòn 80 Grit

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cacbua silicon màu đen cho hợp chất phủ sạn 80 # và 120 # trên mỗi thùng.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top