giá silicon cacbua đen f220

giá silicon cacbua đen f220

/MT

giá silicon cacbua đen f220 

giá silicon cacbua đen f220

f220 silicon cacbua đen chỉ số hóa lý

Thành phần hóa học                         Chỉ số vật lý
Cho nên 98-99% Độ cứng:  Mohs9.15 (phút)
 Fe2O3 ≤0,15%  Màu sắc  màu đen
FC ≤0,20%  Trọng lượng riêng  3,20g / cm3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “giá silicon cacbua đen f220”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top