98% Đen sic F12-F240

98% Đen sic F12-F240

/MT

98% Đen sic F12-F240

Phun cát

mài thép cacbon cao, tốc độ cao

vật liệu chịu lửa cao cấp

công cụ mài mòn

mài và đánh bóng

Sic đen

Silicon cacbua đen sic F12F14F16F20F24

Chỉ số hóa lý đen sic

Thành phần hóa học                         Chỉ số vật lý
Cho nên 98-99% Độ cứng:  Mohs9.15 (phút)
 Fe2O3 ≤0,15%  Màu sắc  màu đen
FC ≤0,20%  Trọng lượng riêng  3,20g / cm3

Silicon cacbua đen sic F12F14F16F20F24

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “98% Đen sic F12-F240”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top