Vai trò của micropowder silicon carbide trong sơn và chất phủ là gì

Vai trò của micropowder silicon carbide trong sơn và chất phủ là gì

Micropowder silic cacbua có thể được thêm vào sơn và chất phủ, bạn đã nghe nói về nó chưa? Tiếp theo, biên tập viên sẽ cho bạn biết về vai trò của vi bột silic cacbua trong sơn và chất phủ:
1. Lượng nhựa được sử dụng ít/tiềm năng bổ sung lượng lớn:

Do bất kỳ hình dạng nào, hình cầu có diện tích bề mặt cụ thể, cần ít nhựa hơn. Đóng gói hạt cũng được cải thiện. Sự phân bố kích thước hạt rộng của vi bột silic cacbua cho phép các vi cầu nhỏ lấp đầy khoảng trống giữa các vi cầu lớn. Kết quả: tải trọng cao, hàm lượng chất rắn cao, VOC thấp hơn và giảm sử dụng các thành phần khác.
2. Độ nhớt thấp/tính lưu động được cải thiện:

Không giống như các hạt có hình dạng bất thường, các vi bột silic cacbua dễ dàng cuộn lại với nhau. Điều này làm cho hệ thống sử dụng bột cacbua silic có độ nhớt thấp hơn và tính lưu động tốt hơn. Ngoài ra, khả năng phun của hệ thống được cải thiện.

Thông qua phần giới thiệu của trình biên tập, bạn nên biết giá trị của micropowder silicon carbide trong sơn và chất phủ. Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn.

Scroll to Top