Ứng dụng của cacbua silic xanh trong mài hai mặt?

Ứng dụng của cacbua silic xanh trong mài hai mặt?

Những mô hình cacbua silic màu xanh lá cây nào có thể được sử dụng để mài hai mặt

Như đã biết, có nhiều mẫu silicon carbide xanh, trong đó tiêu chuẩn Nhật Bản bao gồm 240 # 280 # 320 # 360 # 400 # 600 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 3000 # 4000 # 6000 # 8000 # 10000 #

Vậy những dòng máy nào có thể mài hai mặt? Nói một cách chính xác, tất cả các kiểu máy đều có thể được sử dụng để mài hai mặt và kiểu máy được chọn tùy thuộc vào kích thước của phôi và nhu cầu của khách hàng. Mô hình được khách hàng sử dụng phổ biến nhất là 800 # 1200 #

Scroll to Top