Bao nhiêu là một tấn cacbua silic màu xanh lá cây?

Bao nhiêu là một tấn cacbua silic màu xanh lá cây?
Nguyên liệu thô của cacbua silic xanh là than cốc dầu mỏ và cát thạch anh, được nấu chảy ở nhiệt độ cao. Từ năm 2022, bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu thô và điện, vật liệu rời cacbua silic xanh đã tăng khoảng 10.000 nhân dân tệ, dẫn đến cát kích thước hạt cacbua silic xanh và giá vi bột silic cacbua xanh đã tăng mạnh. Trong số đó,
giá kích thước hạt của cát cacbua silic xanh về cơ bản là giống nhau đối với tất cả các kiểu máy và giá từ 16-240 # là khoảng 3000 USD/TẤN Giá
của micropowder silic cacbua xanh thay đổi tùy theo kiểu máy, kích thước hạt càng mịn thì càng cao giá và giá tăng dần từ 240#-10000#

Scroll to Top