balck/green silicon carbide MSDS-Xử lý và Bảo quản

 cacbua silic đen/xanh lá cây MSDS- Xử lý và Bảo quản

xử lý cacbua silic  đen/xanh lá cây

Thông tin để xử lý an toàn:
Giữ kín thùng chứa.
Lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô trong các thùng chứa đóng kín.
Đảm bảo thông gió tốt tại nơi làm việc.

Thông tin về bảo vệ chống cháy nổ:
Không yêu cầu các biện pháp đặc biệt.

 balck/green silicon carbide

Các yêu cầu đối với nhà kho và thùng chứa:
Không có yêu cầu đặc biệt.

Thông tin về lưu trữ trong một cơ sở lưu trữ chung:

Tránh xa các chất oxy hóa.

Thông tin thêm về điều kiện bảo quản:
Giữ kín thùng chứa.
Lưu trữ trong điều kiện mát, khô trong hộp kín.

Scroll to Top